Erotu työelämässä osaamisella

Marcus Kavaleff kertoo urheilujohtamisen opinnoistaan Norjassa:

Opintojen aikana voit keskustella opinto- tai uraohjauksesta vastaavan henkilön kanssa opintotarjonnasta. Pohdi, millaisilla valinnoilla saat tulevaisuuden työpaikassa tarvitsemasi tiedot ja taidot tai mistä olisi hyötyä työllistymisen kannalta. Myös harjoittelupaikan valinta vaikuttaa opiskeluaikana kertyvään osaamiseesi ja työllistymismahdollisuuksiisi opintojen jälkeen. Pro gradu -tutkielman aihetta miettiessä kannattaa pohtia työn kiinnostavuutta ja hyödynnettävyyttä myös työelämän näkökulmasta. Mikä aihe kiinnostaisi sekä sinua että mahdollisesti tulevaa työnantajaasi?

Opiskelujen alussa kannattaa perehtyä oman alan tulevaisuuden haasteisiin ja työmahdollisuuksiin. Kontaktit työelämän edustajiin, alumnivierailut, työpaikkakäynnit, messut tai työelämässä tehtävät selvitykset auttavat hahmottamaan tulevaisuuden työmahdollisuuksia.

Vinkki:

Mieti, voisitko erottua työnhaussa saman koulutuksen käyneistä hakijoista esimerkiksi kieli- tai viestintätaidoilla tai muulla erityisosaamisella. Valintoja tehdessä kannattaa huomioida työelämän osaamisvaatimukset, mutta toisaalta kannattaa myös uskaltaa pohtia omaa tulevaa uraansa ennakkoluulottomasti.