Monimuotoinen työelämä

Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä tekijä. Nämä ovat tekijöitä, jotka huomioiden työyhteisön monimuotoisuutta ja sen mukana tuomia myönteisiä asioita voidaan edistää.

Aija Nousiainen kertoo Canonin rekrytoinnista ja yritysfilosofiasta.

Monimuotoisuus on yritykselle voimavara, joka edistää toimintatapojen ja palveluiden kehittymistä. Monimuotoisessa työyhteisössä osataan mukauttaa työtä, hyödyntää erilaisia toimintatapoja ja keinoja, jotta taustaltaan ja esimerkiksi työkyvyltään erilaisten ihmisten kyvyt ja osaaminen saadaan parhaiten esille. Usein ainoa tarvittava mukautus on asenteiden mukautus.