Monimuotoinen työelämä

Monimuotoisuus on yritykselle voimavara, joka edistää toimintatapojen, palveluiden ja tuotteiden kehittymistä. Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä tekijä. Nämä ovat tekijöitä, jotka huomioiden työyhteisön monimuotoisuutta ja sen mukana tuomia myönteisiä asioita voidaan edistää.

Canonin rekrytointiprosessista vastaava Aija Nousiainen kertoo Canonin rekrytoinnista ja yritysfilosofiasta:

Monimuotoisessa työyhteisössä osataan mukauttaa työtä, hyödyntää erilaisia toimintatapoja ja keinoja, jotta taustaltaan ja esimerkiksi työkyvyltään erilaisten ihmisten kyvyt ja osaaminen saadaan parhaiten esille. Usein ainoa tarvittava mukautus on asenteiden mukautus. 

Vinkki:

Huolehtimalla työyhteisön moninaisuudesta organisaatioon saadaan erityistä osaamista eri asiakasryhmien tarpeista. Lisäksi vammaisilta työntekijöiltä voi löytyä erityistä osaamista erityisesti tilojen esteettömyydestä ja/tai sisältöjen saavutettavuudesta.