Onnistu työnhaussa

Työnhaussa onnistumisen kulmakivi ja kaiken lähtökohta on oma aktiivisuus. Omalla aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, mikä helpottaa työllistymistäsi, kuten

 • urasuunnittelu
 • painettuihin ja sähköisiin asiantuntijamateriaaleihin perehtyminen
 • kausi- ja vapaaehtoistöihin hakeutuminen jo opintojen aikana
 • verkostoituminen
 • aktiivinen työhakemusten lähettäminen osaamista, kokemusta ja koulutusta vastaaviin työpaikkoihin.

Lisäksi monilla vammaisjärjestöillä on omat työ- ja koulutusasioihin liittyvät palvelunsa. Niitä voit hyödyntää työnhaussa, työhakemuksen ja ansioluettelon teossa, työhaastatteluun valmistautumisessa ja erilaisia apuvälineitä hakiessasi.

Vahvuudet esiin CV:ssä

Hakemusta ja CV:tä (Curriculum Vitae eli CV) kirjoittaessa kannattaa korostaa omia työtehtäviin liittyviä vahvuuksia ja osaamista, ei vamman mahdollisesti tuomia rajoitteita.

Hakijajoukosta erottautumiskeinona CV:n voi laatia myös videomuodossa ja liittää sen hakemukseen tai kirjalliseen ansioluetteloo linkkinä. Video-CV voi myös toimia hyvänä harjoituksena oman osaamisen sanoittamisesta. Kuvaamiseen riittää kännykkäkamera.

Vinkit video-CV:n tekemiseen:

 • Nimeä oma osaaminen.
 • Kerro, mihin ongelmaan tämä osaaminen tuo työnantajalle ratkaisun
 • Kerro onnistumistarina, joka konkretisoi osaamisen ja sen hyödyt työnantajalle
 • Jätä konditonaalit pois – anna työnantajan tehdä arvio osaamisestasi äläkä tuomitse itse itseäsi.

Videossa kolme työnhakijaa valmistelee video-CV koulutuspäivän aikana omat hissipuheensa ja kuvaa omat video-CV:nsä. Ammantinhakuvalmentaja ohjeistaa, miten hyvä video-CV syntyy: on tärkeä nimetä oma osaaminen, sitten kertoa mihin osaaminen tuo työnantajalle ratkaisun ja lopuksi kertoa onnistumistarina, joka konkretisoi osaamisen. “Liian varovainen ei kannata olla: epäilystä viestivät konditionaalit pois! Te ette olisi, vaan olette parhaita.”

Linkki valmiiden CV-videoiden esimerkkeihin

Kohdistettu ja avoin työhakemus sekä vinkit työhaastatteluun

Työhakemus on aina muokattava ilmoituksen perusteella. Tutustu työnantajaan vähintäänkin verkkosivujen avulla. Hakemuksessa kannattaa korostaa, miksi olisi sopiva työntekijä juuri tiettyyn yritykseen ja tietynlaisiin tehtäviin siellä. Työnhakupalveluissa ilmoitettujen työpaikkojen lisäksi kiinnostaviin yrityksiin kannattaa lähettää myös avoimia hakemuksia ja ottaa vastaan kaikenlaista työtä. Ei ole olemassa oikeaa vastausta siihen, mainitseeko omasta vammasta jo hakemusvaiheessa. Kannattaa pohtia, onko vammalla vaikutusta tai etuja työn tekemiseen. Mahdollisista eduista voi olla hyödyllistä mainita jo hakemusvaiheessa.

Etuja voivat olla esimerkiksi:

 • Kokemus henkilökohtaisen avustajan työnantajuudesta (kokemus rekrytoinnista ja esihenkilötyöstä)
 • Esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Organisointitaidot arjen suunnittelussa

Työhaastattelutilanteessa voi rohkaista sopivista tai epäsopivista haastattelukysymyksistä epävarmaa haastattelijaa: esimerkiksi “Haluatko kysyä työkyvystäni jotain?” Haastattelussa voi myös nostaa esiin ongelmanratkaisutaitojaan, jotka vamman ja erilaisten apuvälineiden käytön takia ovat kehittyneet. Työhaastattelutilanteessa voi myös keskustella avoimesti vamman aiheuttamista haasteista työn tekemiseen ja pohtia yhdessä ratkaisuja. Myös yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot kannattaa tuoda esille tässä vaiheessa.