Onnistu työnhaussa

Työnhaussa onnistumisen kulmakivi ja kaiken lähtökohta on oma aktiivisuus. Omalla aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, mikä helpottaa työllistymistäsi, kuten

  • urasuunnittelu
  • painettuihin ja sähköisiin asiantuntijamateriaaleihin perehtyminen
  • kausi- ja vapaaehtoistöihin hakeutuminen jo opintojen aikana
  • verkostoituminen
  • aktiivinen työhakemusten lähettäminen osaamista, kokemusta ja koulutusta vastaaviin työpaikkoihin.

Lisäksi monilla vammaisjärjestöillä on omat työ- ja koulutusasioihin liittyvät palvelunsa. Niitä voit hyödyntää työnhaussa, työhakemuksen ja ansioluettelon teossa, työhaastatteluun valmistautumisessa ja erilaisia apuvälineitä hakiessasi.

Jenni Kuusela kertoo haasteista työssään.

Osaaminen esiin

Hakemusta ja CV:tä (Curriculum Vitae eli CV) kirjoittaessa kannattaa korostaa omia työtehtäviin liittyviä vahvuuksia ja osaamista, ei vamman mahdollisesti tuomia rajoitteita. Työpaikkahakemus on aina muokattava ilmoituksen perusteella. Tutustu työnantajaan vähintäänkin verkkosivujen avulla. Hakemuksessa kannattaa korostaa, miksi olisi sopiva työntekijä juuri tiettyyn yritykseen ja tietynlaisiin tehtäviin siellä.

Muista liittää verkkopalvelussa täytettävään hakemukseen pyydetyt liitteet (usein vähintään CV). Hakijajoukosta erottautumiskeinona CV:n voi laatia myös videomuodossa, jos sen liittäminen hakemukseen on mahdollista.

Työhaastattelutilanteessa voi rohkaista sopivista tai epäsopivista haastattelukysymyksistä epävarmaa haastattelijaa: esimerkiksi “Haluatko kysyä vammastani jotain?” Haastattelussa voi myös nostaa esiin ongelmanratkaisutaitojaan, jotka vamman ja erilaisten apuvälineiden käytön takia ovat kehittyneet.

Työnhakupalveluissa ilmoitettujen työpaikkojen lisäksi kiinnostaviin yrityksiin kannattaa lähettää myös avoimia hakemuksia ja ottaa vastaan kaikenlaista työtä.

Sivustolla on opiskelijoille muun muassa vinkkejä työnhakuun.
Työnhakuun liittyen video-CV on yksi tapa kertoa osaamisesta. Video-CV:n voi lisätä kirjalliseen ansioluetteloon. Se voi toimia myös hyvänä harjoitteena omien esittelytaitojen osalta ja kiteyttämään osaamista. Videointi on mahdollista tehdä esimerkiksi kännykkäkameralla.

Kooste CV-videon tekemisestä.

Videossa kolme työnhakijaa valmistelee video-CV koulutuspäivän aikana omat hissipuheensa ja kuvaa omat video-CV:nsä. Ammantinhakuvalmentaja ohjeistaa, miten hyvä video-CV syntyy: on tärkeä nimetä oma osaaminen, sitten kertoa mihin osaaminen tuo työnantajalle ratkaisun ja lopuksi kertoa onnistumistarina, joka konkretisoi osaamisen. “Liian varovainen ei kannata olla: epäilystä viestivät konditionaalit pois! Te ette olisi, vaan olette parhaita.”

Linkki valmiiden CV-videoiden esimerkkeihin

Hyödynnä verkostojasi!

Kaikkia elämän aikana hankittuja verkostoja kannattaa hyödyntää työnhaussa. Työmarkkinoilla on paljon piilotyöpaikkoja, jotka eivät päädy työnhakupalveluihin asti, vaan sopiva tekijä löytyy työyhteisön verkostoista. Verkostot ovat myös hyvä tapa tutustua kiinnostavaan toimialaan ja sen vaatimuksiin sekä verkostoitua lisää alan toimijoihin. Kannattaa osallistua esimerkiksi korkeakoulujen järjestämiin rekrytointitapahtumiin.

Verkostoihin voi kuulua esimerkiksi ystäviä, sukulaisia, entisiä kollegoja, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, opiskelu- ja koulukavereita ja ihmisiä harrastuksistasi. Ota huomioon myös opiskelijan vapaa-aika. Oppilaitoksesi opiskelijajärjestössä on mahdollisuus luoda laajoja verkostoja.

Sosiaalisen median välineet, kuten LinkedIn, Facebook ja Twitter, ovat yhä tärkeämpiä työnhaun kanavia. Sosiaalisen median avulla voi tehostaa työnhakua ja saada enemmän näkyvyyttä oman verkoston, rekrytoijien ja potentiaalisten työnantajien silmissä.