Työnantajalle

Monimuotoisuus on selvitysten mukaan etu koko työyhteisölle. Yksi monimuotoisuuden ilmenemistapa on työyhteisöön yhdenvertaisina jäseninä hyväksyttävät vammaiset työntekijät. Työyhteisön monimuotoisuus ulottuu myös organisaation rekrytointikäytäntöihin.

Eeva Reponen, työeläkeyhtiö Varman HR-päällikkö kertoo yhtiön monimuotoisuuskäytännöistä.

Työntekijä voi olla työtehtäväänsä vammasta huolimatta täysin työkykyinen, yhtä tuottava kuin kuka tahansa työntekijä. Kohtuullisten mukautusten avulla osatyökykyisestä henkilöstä taas voidaan saada työtehtäväänsä täysin kykenevä. Kohtuulliset mukautukset ovat yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajaa velvoittavia. Näihin mukautuksiin on saatavilla taloudellista tukea.