Työnantajalle

Monimuotoisuus on selvitysten mukaan etu koko työyhteisölle. Yksi monimuotoisuuden ilmenemistapa on työyhteisöön yhdenvertaisina jäseninä hyväksyttävät vammaiset työntekijät. Työyhteisön monimuotoisuus ulottuu myös organisaation rekrytointikäytäntöihin. Tästä osiosta löydät tietoa työyhteisön monimuotoisuudesta aina yhdenvertaisesta rekrytoinnista työnantajalle tarjolla oleviin tukimahdollisuuksiin. 

Työeläkeyhtiö Varman HR-päällikkö Eeva Reponen kertoo yhtiön monimuotoisuuskäytännöistä.

Työntekijä voi olla työtehtäväänsä vammasta huolimatta täysin työkykyinen, yhtä tuottava kuin kuka tahansa työntekijä. Kohtuullisten mukautusten avulla osatyökykyisestä henkilöstä taas voidaan saada työtehtäväänsä täysin kykenevä. Kohtuulliset mukautukset ovat yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajaa velvoittavia. Näihin mukautuksiin on saatavilla taloudellista tukea. 

Viranomaisella, koulutuksen järjestäjillä sekä työnantajilla ja julkista hallintotehtävä hoitavilla yksityisillä toimijoilla, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma niistä toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään. Suunnitteluvelvoitteesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa.