Kohtuulliset mukautukset

Kohtuulliset mukautukset ovat nimensä mukaisesti kohtuullisia. Niiden toteuttamista edellytetään tasolla, joka ei aiheuta työnantajalle kohtuuttomia rasitteita. Kohtuulliset mukautukset edistävät vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja oikeutta työhön. Ne mahdollistavat myös vammaisen henkilön osaamisen hyödyntämisen yrityksen liiketoiminnassa. Laki yhdenvertaisuudesta velvoittaa työnantajia tekemään kohtuullisia mukautuksia. Kohtuullisista mukautuksista kieltäytyminen on yhdenvertaisuuslain mukaisesti syrjintää.

Invalidiliiton lakimies Henri Gustafsson  avaa mahdollisuuksia keskustella työnhakijan vamman tai sairauden vaikutuksista työtehtäviin:

Mukautusten kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon työntekijän tarpeiden lisäksi työnantajaorganisaation koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus. Näiden lisäksi arvioidaan myös mukautusten kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Kohtuulliset mukautukset eivät poista henkilön tavanomaisia velvollisuuksia työntekijänä.

Esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista

Tunnetuimpia kohtuullisia mukautuksia ovat työympäristöön tehtävät muutokset kuten:

 • pyörätuoliluiskat
 • sähköovet
 • hissi
 • esteetön wc
 • korkeussäädettävät pöydät
 •  induktiosilmukka
 • värikontrastit
 • valaistusmuutokset
 • työpisteen rauhallinen sijainti
 • parkkipaikan sijainti lähellä ulko-ovea
 • joustavat työajat
 • mahdollisuus etätyöhön
 • työn tauottaminen (lepotilan järjestäminen)
 • työtehtävien räätälöinti työntekijän toimintakyvyn mukaan.

Vinkki:

On hyvä muistaa, ettei kaikista mukautuksista välttämättä aiheudu kustannuksia työnantajalle. Kalliiden hankintojen sijaan kyse voi olla tiettyjen työtehtävien uudelleenjärjestelystä tai erilaisten käytäntöjen sopimisesta. Kaikki vammaiset työntekijät eivät tarvitse mukautuksia lainkaan, jos ympäristö on jo valmiiksi riittävän esteetön tai etätyö on työntekijälle toimiva ratkaisu. Työmarkkinatorilta löytyy keinoja työn mukkaukseen työntekijälle.