Ohjaajalle

Ohjaus on paikka ja prosessi, johon liittyy toivoa, rohkaisua, selventämistä, aktivoimista, suunnitelmia, päätösten tekoa ja toimintamahdollisuuksia. Ohjaus on yksilöllisiin tarpeisiin sovitettu, käytännöllinen konkreettisten kysymysten ratkaisemiseksi muodostettu yhteistyösuhde. Ohjaus on myös mahdollistavaa toimintaa eli toimintaa, joka auttaa henkilöä saamaan omat voimavaransa käyttöönsä. Vammaisia opiskelijoita koskevat samat ohjaukselliset periaatteet kuin muitakin opiskelijoita.