Työntekijä osana työyhteisöä

Kaikille työntekijöille kuuluu oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti sekä rekrytoinnissa että työyhteisössä. Kaikilla henkilöillä on oikeus yksityisyyteen (esimerkiksi tiedot terveydentilasta) ja tulla nähdyksi sekä kuulluksi ensisijaisesti ammattitaitonsa kautta. Työelämän pelisäännöt ja velvoitteet koskevat yhtä lailla kaikkia työntekijöitä.

Elina Nieminen kertoo invalidiliiton lakimiehenä toimimisesta henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Työyhteisön yhdenvertaisten oikeuksien ja velvollisuuksien rinnalla vammainen henkilö voi tarvita työn hoitamisessa erilaisia apuvälineitä tai henkilökohtaista avustajaa.

 • Henkilökohtainen avustaja on tehtävänimikkeensä mukaisesti vain työntekijää varten, ei siis yrityksen työntekijä.
 • Henkilökohtaisella avustajalla on vaitiolovelvollisuus työpaikan osapuolia koskevissa asioissa.
 • Mikäli työntekijä tarvitsee esimerkiksi avustaja- tai kuljetuspalveluja työstä suoriutumiseen, on näiden palveluiden hankkiminen hänen omalla vastuullaan.
 • Työnantajan määräämät matkat kuuluvat kuitenkin työnantajan maksettavaksi.

Tulkkaus on viittomakieliselle kuurolle väline tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja tiedonsaantiin työpaikalla (kuurojenliitto.fi).

 • Tulkin tilaaminen on työnantajalle maksutonta.
 • Kela kustantaa tulkkauksen.
 • Mitä tarkempaa tietoa tulkki saa tilanteesta etukäteen, sitä paremmin hän pystyy valmistautumaan.
 • Joissakin tilanteissa on mahdollista käyttää etätulkkausta (Kela.fi – vammaisten tulkkauspalvelu).

Opaskoira toimii näkövammaisen henkilön apuna. Liikkumisen lisäksi opaskoira voi toimia näkövammaisen henkilön apuna myös työpaikalla. Avustajakoira on fyysisesti vammaisen tai toimintarajoitteisen käyttäjänsä päivittäinen apu. Koira tukee käyttäjän osallistumista arjen toimintoihin, työhön, opiskeluun ja harrastuksiin. (Invalidiliitto.fi – avustajakoirat)

Liikkumista helpottavia ratkaisuja:

 • Selkeä kulkureitti, hyvät kontrastit ja esimerkiksi käsijohteet portaiden kummallakin puolella helpottavat näkövammaisen liikkumista, samoin kuin informaatiotaulu ja ohjaavat materiaalit, kuten ääniopasteet, kaiteet ja liiketunnistimella avautuvat ovet.
 • Koholla olevat kerrosnumerot tai pistekirjoitus auttavat hissin käytössä.
 • Työpaikalla kannattaa suosia säädettävää yleisvalaistusta ja kohdevalaisimia.
 • Näkövammainen henkilö on hyvä opastaa vapaalle paikalle hänen saapuessaan esimerkiksi kokoustilaan ja auttaa häntä mahdollisissa tarjoiluissa.