Esteettä töihin -verkkosivusto

Tämä verkkosivusto on luotu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Verkkosivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille.

Toteutamme nyt kyselyn, jolla kartoitamme sivuston käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä sekä kehittämisen tarpeita. Miten onnistuimme? Mikä sivustolla toimii ja mitä kaipaisit lisää? Kerro meille!

Vastaa kyselyyn 31.5. mennessä tästä linkistä.

Vammaisten opintoihin ja työllistymiseen kannustamisen merkitys:

Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Merja Heikkonen.

Verkkosivusto on luotu Tarinoista voimaa -hankkeessa (ESR). Hankkeen toteuttajina ovat toimineet Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Invalidiliitto ry, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kynnys ry.

Tällä sivustolla esteettömyydellä viitataan fyysiseen ja rakennettuun ympäristöön. Käsite kattaa muun muassa kulkuväylät, opasteet, rakennukset, julkiset liikennevälineet ja ulkoalueet. Esteettömyyteen liittyy ajatus ympäristössä olevasta esteestä, joka tulee poistaa.

Saavutettavuudella tarkoitetaan puolestaan aineetonta ympäristöä, kuten tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita. Saavutettavuuden tavoitteena on monenlaisten toimijoiden yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Saavutettavuutta on esimerkiksi yhdenvertainen mahdollisuus palveluiden, verkkoympäristöjen, sovellusten ja julkaisujen käyttöön. Sillä tarkoitetaan myös asenteiden avoimuutta ja monenlaisuuden huomioimista toiminnan suunnittelussa.

Lisätietoa Tarinoista voimaa -hankkeesta

Saavutettavuusseloste