Tervetuloa Esteettä töihin -verkkosivustolle

Tämä verkkosivusto on luotu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Sivustolla on vinkkejä työnhakuun, tietoa työyhteisön monimuotoisuudesta ja saatavilla olevista tukimuodoista sekä tukea kannustavaan uraohjaukseen. Jokaisessa osiossa on myös videoesimerkkejä työelämään siirtymisestä ja onnistuneista työllistymisratkaisuista.

Verkkosivustolla tarjotaan tietoa saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjauksen ammattilaisille.

Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Merja Heikkonen kertoo vammaisten henkilöiden opintoihin ja työllistymiseen kannustamisen merkityksestä.

Verkkosivusto on luotu Tarinoista voimaa -hankkeessa (ESR). Hankkeen toteuttajina ovat toimineet Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Invalidiliitto ry, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kynnys ry.

Lisätietoa Tarinoista voimaa -hankkeesta

Saavutettavuusseloste