Esteettä töihin -verkkosivusto

Tämä verkkosivusto on luotu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Verkkosivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjaajille.

Sivustolla on opiskelijoille mm. vinkkejä työnhakuun.
Työnhakuun liittyen video-CV on yksi tapa kertoa osaamisesta. Video-CV:n voi lisätä kirjalliseen ansioluetteloon (Curriculum Vitae eli CV). Se voi toimia myös hyvänä harjoitteena omien esittelytaitojen osalta ja kiteyttämään osaamista. Videointi on mahdollista tehdä esimerkiksi kännykkäkameralla.

Kooste CV-videon tekemisestä

Linkki valmiiden CV-videoiden esimerkkeihin

Verkkosivusto on luotu Tarinoista voimaa -hankkeessa (ESR). Hankkeen toteuttajina ovat toimineet Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry.

Tällä sivustolla esteettömyydellä viitataan fyysiseen ja rakennettuun ympäristöön. Käsite kattaa muun muassa kulkuväylät, opasteet, rakennukset, julkiset liikennevälineet ja ulkoalueet. Esteettömyyteen liittyy ajatus ympäristössä olevasta esteestä, joka tulee poistaa.

Saavutettavuudella tarkoitetaan puolestaan aineetonta ympäristöä, kuten tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita. Saavutettavuuden tavoitteena on monenlaisten toimijoiden yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Saavutettavuutta on esimerkiksi yhdenvertainen mahdollisuus palveluiden, verkkoympäristöjen, sovellusten ja julkaisujen käyttöön. Sillä tarkoitetaan myös asenteiden avoimuutta ja monenlaisuuden huomioimista toiminnan suunnittelussa.

Lisätietoa Tarinoista voimaa -hankkeesta

Saavutettavuusseloste