Työnantajan tukimahdollisuudet

Vammainen henkilö ei välttämättä ole osatyökykyinen tai tarvitse mitään mukautuksia. Jos työntekijä kuitenkin tarvitsee työtehtävistä tai työympäristössä selviytymiseen kohtuullisia mukautuksia tai hänen tuottavuutensa on tilapäisesti tai pysyvästi alentunut, työnantaja voi hakea näihin taloudellista kompensaatiota.

Tytti Matsinen kertoo työstään, apuvälineistään ja työnhaustaan sekä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Erityisesti työnantajalle suunnattuja tukimuotoja ovat

  • lisääntyneen työnohjaustarpeen tai alentuneen tuottavuuden rahallinen korvaus eli TE-palveluiden kautta haettava palkkatuki
  • kohtuullisten mukautusten tekemiseen tarkoitettu TE-palveluiden kautta haettava työolosuhteiden järjestelytuki 
  • TE-palveluiden työkykykoordinaattorit ja työhönvalmentajat voivat tarvittaessa toimia tukena

Suurtyönantajan työntekijän eläkemaksuluokan laskennassa ei oteta huomioon sellaista työkyvyttömyystapausta, jossa henkilö on merkitty TE-toimiston asiakastietojärjestelmään työnhakijaksi, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssään on huomattavasti vähentynyt vamman tai sairauden takia. Työsuhteen alkaessa tällainen työnhakija voi pyytää tilanteestaan todistuksen TE-toimistosta ja antaa sen työnantajalle. Asiasta löytyy lisätietoja VATES säätiön verkkosivuilta.