Työnantajan tukimahdollisuudet

Vammainen henkilö ei välttämättä ole osatyökykyinen tai tarvitse mitään mukautuksia. Jos työntekijä kuitenkin tarvitsee työtehtävistä tai työympäristössä selviytymiseen kohtuullisia mukautuksia tai hänen tuottavuutensa on tilapäisesti tai pysyvästi alentunut, työnantaja voi hakea näihin taloudellista kompensaatiota.

Tytti Matsinen kertoo työstään, apuvälineistään ja työnhaustaan, sekä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Erityisesti työnantajalle suunnattuja tukimuotoja ovat

Suurtyönantajan maksuluokan laskennassa ei oteta huomioon sellaista työkyvyttömyystapausta jossa henkilö, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle on merkitty TE-toimiston asiakastietojärjestelmään työnhakijaksi. Kyseisen henkilön mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssään ovat huomattavasti vähentyneet vamman tai sairauden takia.

TE-toimiston myöntämän todistuksen antamisesta työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumaan on voinut kulua enintään viisi vuotta. Työnantajan on toimitettava todistus merkinnästä työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen yhteydessä. Tämä muutos korvaa aikaisemman menettelyn, jossa nämä työntekijät ovat sisällytetty erilliseen vakuutukseen. Tietyöelämään.fi verkkopalvelusta saat lisätietoja työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokan laskentaperusteista suurtyönantajan ollessa kyseessä.