Urasuunnittelu

Urasuunnittelu alkaa jo opiskeltavan alan valinnasta; mistä olet kiinnostunut ja mihin sinulla olisi realistiset mahdollisuudet työllistyä. Muista, että tavoitteiden ja haaveiden toteutumiselle on aina monta reittiä. Motivaatio ja tahto panostaa oppimiseen ja itsensä kehittämiseen auttavat kaikkia opiskelijoita pääsemään unelmiensa työpaikkaan. Tärkeintä on nähdä omat mahdollisuudet työelämässä ja pyrkiä löytämään ratkaisuja vamman aiheuttamiin haasteisiin.

Kansanterveystiedettä opiskeleva Hanna Ihantola kertoo videolla opintojensa lisäksi urasuunnitelmistaan sekä urastaan kilpatanssijana:

Opinnoissa eteenpäin

Kun hyväksymiskirje hakemaasi opiskelupaikkaan saapuu, on aika siirtää ajatukset korkeakouluopiskelijan elämään. Opiskeluun liittyvistä asioista kuten opintojen rahoituksesta tai vammaispalveluiden saatavuudesta korkeakoulussa löydät lisätietoa esimerkiksi Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.
Kela.fi – opiskelijan pikaopas
Thl.fi – terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vammaispalvelujen käsikirja

Eri vammaisjärjestöt voivat neuvoa sinua opiskelun ja sen aloittamiseen liittyvien tukipalvelujen saamisessa. Saat tietoa esimerkiksi siitä, mitä tarkoittaa opiskelu ammatillisena kuntoutuksena, miten saat opiskeluun tarvittavat apuvälineet ja opiskelun aikaisen tuen ammatillisena kuntoutuksena.
Kela.fi – kelan tuki kuntouttavaan koulutukseen

Mahdollisista tuen tarpeista varsinaisessa opiskelussa kannattaa ilmoittaa ajoissa oppilaitoksen vastuuhenkilölle (esimerkiksi opinto-ohjaajalle) erityisjärjestelyiden sopimiseksi. Opetustilanteiden (esimerkiksi tentti tai luento) erityisjärjestelyistä sovitaan yleensä opetuksesta vastaavan opettajan kanssa. Ota myös selvää opiskelussasi tarvittavista apuvälineistä.

Tietoa löydät esimerkiksi Kela:n sivustolta: Kela.fi – apuvälineet

Esimerkkejä erityisjärjestelyistä korkeakoulussa

Hakuvaiheen erityisjärjestelyitä:

 • Valintakokeiden erityisjärjestelyitä on haettava erikseen.
 • Valintakokeiden erityisjärjestelyinä voi saada lisäaikaa, kysymykset sopivassa muodossa (esimerkiksi sähköisenä tai suurennettuna), luvan tietokoneen tai muiden apuvälineiden käyttöön, luvan tehdä valintakoe erillisessä tilassa tai kuvallisten tehtävien tilalle korvaavat samaa asiaa mittaavat tehtävät.
 • Jos tarvitset erityisjärjestelyjä, ota yhteyttä oppilaitokseen ajoissa. Viikko ei riitä, varaa enemmän aikaa!

Opiskeluaikaisia erityisjärjestelyitä:

 • kuuroilla ja kuulovammaisilla oikeus käyttää tulkkia
 • näkövammaisilla henkilöillä oikeus käyttää avustajaa tai opaskoiraa
 • mahdollisuus saada lisäaikaa ja/tai rauhallinen tila valintakokeissa ja tentin tai tehtävän suorittamisessa
 • mahdollisuus suorittaa tai täydentää kirjallinen koe suullisesti tai tehdä se näyttämällä
 • mahdollisuus käyttää henkilökohtaista tietokonetta tehtävän suorittamiseen, kirjoittamiseen tai viestintään
 • mahdollisuus maksuttomaan lukitestaukseen
 • tiedostojen on oltava sellaisessa muodossa, että ne voi lukea lukulaitteella
 • mahdollisuus saada oppimateriaali etukäteen tai jälkikäteen tarkempaa tarkastelua varten
 • avustavan teknologian käyttö, kuten videon esittäminen osaamisesta, muistiinpanojen nauhoittaminen tai kuvaaminen puhelimella