Yrittäjyydessä alkuun

Vaihtoehtona palkkatyölle on oman yrityksen perustaminen. Jos mielessäsi on siis yritysidea ja erityisosaamista asiasta, vaihtoehtoa kannattaa ainakin harkita. Yrityksen perustaminen vaatii motivaatiota ja alkupääomaa, mutta tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa omiin työaikoihin ja toimeentuloon. Yrittäjänä toimiminen vaatii myös kykyä sietää epävarmuutta ja uskallusta riskinottoon.

Kevytyrittäjyys

Jos haluat kokeilla yrittäjämäistä toimintaa muun työn tai tulon ohessa, erilaiset Kevytyrittäjyys-palvelut ovat hyvä vaihtoehto. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakasta valitsemansa palvelun kautta ja palveluntarjoaja huolehtii verojen ja muiden palkan sivukulujen maksamisesta. Kevytyrittäjä saa siis tililleen nettopalkan samalla tavalla kuin työntekijäkin. Kevytyrittäjyyttä harkitessa kannattaa aina selvittää sen vaikutus työttömyysturvaan, sillä kevytyrittäjä voidaan tulkita tilanteen mukaan joko palkansaajaksi tai yrittäjäksi.

Yrittäjyys

Yrittäjyys vaatii osaamista sekä tulevan yrityksen toimialasta että liiketoiminnan kannattavuudesta. Esimerkiksi TE-palvelut, yrittäjäjärjestöt ja Yrityssuomi-verkkopalvelu tarjoavat tukea ja koulutuksia yritystoimintaan. Myös vammaisjärjestöistä saa tietoa yrittäjänä toimimisesta.

Yrittäjän täytyy huolehtia toimeentulonsa turvaamisesta. Selvitä yritystoiminnastasi saatavien tulojen vaikutus saamiisi sosiaalietuuksiin, oikeutesi starttirahaan tai työttömyysturvaan. TE-palveluiden verkkosivuilla kerrotaan starttirahasta aloittavan yrittäjän tukimuotona ja yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan.

Selvitä myös oikeutesi elinkeinotukeen. Kelan tai työeläkeyhtiön myöntämä avustus auttaa työllistymään yrittäjänä tai ammatinharjoittajana huolimatta sairaudesta tai vammasta. Ota selvää mahdollisuudestasi pankkilainaan tai muuhun rahoitukseen. Esimerkiksi Finnvera tarjoaa muuta rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Harkitse myös eläkevakuutuksen ottamista työkyvyttömyyden varalle.

Verkostoituminen kannattaa yritystoiminnassa. Voit saada toisilta yrittäjiltä vertaistukea yrittäjyyteen tai neuvoja ongelmatilanteissa. Verkostosi voivat myös olla potentiaalisia yhteistyökumppaneita tai asiakkaita tulevaisuudessa. Sosiaalisen median hyödyntämistä kannattaa käyttää sekä yrityksen markkinointiin että yrittäjien verkostoitumiseen.

Vinkki:

Osuuskunnan perustaminen

Yksi vaihtoehto työllistymiseen on osuuskunnan perustaminen. Osuuskunnassa voi työskennellä yrittäjänä tai palkansaajana. Jos osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä eli alle 15 prosentin omistusosuudet ja jäsenet ovat työsopimuksella työsuhteessa osuuskuntaan, heidät tulkitaan palkansaajiksi. Osuuskunta on osaajien verkosto, joka voi keskittyä yhteen toimialaan tai yhdistää eri alojen ammattilaisten laskutustoiminnan.