Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ollut

  • luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja uudenlainen verkkopalvelu
  • nostaa esiin vammaisen korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia avainkohtia
  • laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
  • parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
  • rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
  • tuoda vammainen esiin toimijana eikä kohteena
  • osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Hankkeessa on luotu uudenlainen vammaisten työllistymistä tukeva Esteettä töihin -verkkopalvelu, jonka tekoon on osallistettu vammaisjärjestöjä ja vammaisia. Verkkopalvelussa vammainen on tuotu esiin toimijana eikä kohteena. Hankkeessa on tehty uudentyyppistä yhteistyötä korkeakoulujen ja vammaisjärjestöjen välillä, mikä luo pohjaa innovatiiviselle yhteistyölle jatkossakin. Hankkeen aikana on toteutettu työpajoja, joissa on kehitetty verkkopalvelun sisältöä. Lisäksi verkkopalvelusta ja vammaisten korkeakouluopiskelijoiden ohjauksesta on kerrottu opettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille ja muille opetusalan toimijoille. Verkkopalveluun koottu tieto tukee vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta. Esteettä töihin -verkkopalvelun luomisen lisäksi hankkeessa on laadittu esiselvityksiin perustuvat raportit (PDF) vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämätarpeista ja -haasteista sekä (PDF) ohjausalan ammattilaisten tiedontarpeista vammaisten opiskelijoiden ohjauksessa.

Tarinoista voimaa -hanke toteutettiin 1.8.2016–28.2.2019.
Hankkeen ESR-rahoituksesta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankeyhteistyössä ovat olleet asiantuntijatahoina mukana Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS sekä Näkövammaisten liitto. Hankkeen kehittämisryhmissä on ollut mukana toimijoita eri järjestöistä ja korkeakouluista sekä korkeakouluopiskelijoita.